Strona główna
poniedziałek, 18 lutego 2019 r.
imieniny obchodzą: Konstancja, Krystian
Lista przebojów
 • RUNTREE - Molly
 • Red Lips ft. Jan Borysewicz - ...
 • Mark Ronson ft. Miley Cyrus - ...
 • Marcin Sójka - Zaskakuj Mnie
banerbanerbanerbaner

Instytut Ogrodnictwa zaprasza

Strona główna » Archiwum aktualności » Instytut Ogrodnictwa zaprasza

wielkość tekstu:A | A | A

data dodania: 2018-06-13 14:38:19

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI INSTYTUTU OGRODNICTWA
w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach
( Dąbrowice 10)
14 czerwca 2018 r.

09.00-16.00    Panorama Firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi
10.00-10.30    Otwarcie spotkania i powitanie uczestników
            Prof. dr hab. Małgorzata Korbin − Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa
            Wystąpienia Gości
10.30-11.00    Wystąpienia kierowników Zakładów i Pracowni IO
11.00-12.30    Prezentacja doświadczeń w Sadzie Doświadczalnym dla grup tematycznych
        – przegląd kwater gatunkowych
11.00-15.00    Prezentacja wybranych projektów prowadzonych w jednostce, najnowszych rozwiązań technicznych opracowanych przez Zakład Agroinżynierii oraz nowych odmian warzyw wyhodowanych w Instytucie Ogrodnictwa
11.30-14.50    Wykłady:
•    11.30-11.45–„Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” – projekt szkoleniowy BIOGLEBA(dr hab. Urszula Smolińska, pracownik emerytowany,Pracownia Mikrobiologii)
•    11.45-12.00 „Problemy zdrowotności warzyw dzisiaj i jutro” (dr Jan Sobolewski, dr Beata Komorowska, Zakład Fitopatologii)
•    12.00-12.20 ,,Fertinnowa – jako baza informacji o technice i technologii – fertygacji” (prof. dr hab. Waldemar Treder, Pracownia Nawadniania)
•    12.20-12.45 „Nowoczesna uprawa czereśni” (dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr inż. Agnieszka Głowacka, Zakład Odmianoznawstwa)
•    12.45-13.10 „Odmiany śliwy do sadów towarowych w sytuacji rosnącego  zagrożenia wirusem ospowatości śliwy (szarki)” (dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr inż. Agnieszka Głowacka, Zakład Odmianoznawstwa)
•    13.10-13.30 „Miodówki w sadach i ich zwalczanie” (dr Wojciech Warabieda, Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami)
•    13.30-13.50 „Strategia zwalczania przędziorków w sadach jabłoniowych” (dr Małgorzata Sekrecka, mgr Damian Gorzka, Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami)
•    13.50-14.10 „Aktualne zagrożenia chorobami w sadach” (mgr Sylwester Masny, mgr Hubert Głos, Zakład Fitopatologii)
•    14.10-14.30 „Najgroźniejsze choroby na plantacjach jagodowych w ostatnich sezonach” (mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, Zakład Fitopatologii)
•    14.30-14.55 „Osiągnięcia i perspektywy hodowli roślin jagodowych w Instytucie Ogrodnictwa”(dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych)
12.00-15.00    Konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przezpracowników             naukowych Instytutu Ogrodnictwa
12.30-13.30    Poczęstunekprzygotowany prze Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
12.30-14.30    Prezentacje doświadczeń na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych             w Skierniewicach
Wykaz doświadczeń w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach lub na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach, które zostaną zaprezentowane w trakcie trwania Dnia Otwartych Drzwi IO:

Sad Doświadczalny w Dąbrowicach (10.30-12.30)
•    Sad Demonstracyjny Nowoczesnych Technologii (jabłoń odmiany: Ariwa i Topaz oraz wiśnia odmiany: Sabina i Debreceni Bötermo), Kierownik projektu/tematu: dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO, osoby prowadzące doświadczenia/wykonawcy: dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO, dr Beata Sumorok, mgr Paweł Trzciński, mgr Sławomir Głuszek, mgr inż. Edyta Derkowska, mgr inż. Mateusz Frąc, mgr inż. Krzysztof Weszczak, mgr Michał Przybył, Anna Polit, Maria Dzikowska
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera A 9a
Pracownicy dyżurujący: mgr inż. Edyta Derkowska, mgr inż. Mateusz Frąc, mgr Sławomir Głuszek, mgr Paweł Trzciński (Pracownia Rizosfery)

•    Ocena przydatności sadowniczej nowych podkładek selekcji polskiej i zagranicznej na wzrost i owocowanie odmian jabłoni Kierownik projektu: dr inż. Paweł Bielicki, mgr Marcin Pąśko
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera A 3
Pracownik dyżurujący: dr inż. Paweł Bielicki, mgr Marcin Pąśko (Pracownia Szkółkarstwa)

•    Odmiany parchoodporne jabłoni – doświadczenie demonstracyjne 10 (DemoPlot 10) - „Nowoczesne odmiany parchoodporne jabłoni – nowe możliwości w produkcji jabłek”
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera A 5
Pracownik dyżurujący: dr Dorota Kruczyńska (Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych)

•    Badania nad ekologicznymi metodami eliminacji choroby replantacji w sadach jabłoniowych
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera A 12b
Pracownik dyżurujący: mgr Katarzyna Wójcik (Pracownia Nawadniania),

•    Mechaniczne cięcie drzew jabłoni i śliwy
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, śliwa - kwatera B 15, jabłoń - kwatera B 16
Pracownik dyżurujący: dr Halina Morgaś (Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych),

•    Nowe podkładki dla śliw odporne na szarkę – doświadczenie demonstracyjne 1 (DemoPlot 1) – „Wpływ nowych podkładek odpornych na szarkę ‘Docera 6’ i ‘Dospina 235’ na wzrost i owocowanie dwóch odmian śliw”
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera A 12
Pracownik dyżurujący: dr Mirosław Sitarek (Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych)

•    Kolekcja śliwy
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera C 14a
Pracownik dyżurujący: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Witold Danelski, mgr Tomasz Golis (Zakład Odmianoznawstwa)

•    Słabo rosnące podkładki dla czereśni w badaniach IO:
1.    doświadczenie demonstracyjne 2 (DemoPlot 2) – „Wpływ pięciu podkładek wegetatywnych na wzrost i owocowanie czereśni odmian ‘Sylvia’ i ‘Karina’
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera C 13
2.    doświadczenie demonstracyjne 3 (Demoplot 3) – „Najlepsze podkładki dla czereśni odmiany ‘Regina’
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera D 10b
3.    Doświadczenie demonstracyjne 4 (DemoPlot 4) – „Porównanie wzrostu i owocowania drzew czterech odmian czereśni szczepionych na podkładkach ‘GiSelA 5’ i ‘VSL 2’
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera D 10d
Pracownik dyżurujący: dr Mirosław Sitarek (Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych)

•    Doświadczenia odmianowo - podkładkowe z czereśnią
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera C 13a; C 15a
Pracownik dyżurujący: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Witold Danelski, mgr Tomasz Golis (Zakład Odmianoznawstwa)

•    Kolekcja czereśni
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera D 11
Pracownik dyżurujący: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Witold Danelski, mgr Tomasz Golis (Zakład Odmianoznawstwa)

•    Efektywność nawadniania kilku odmian borówki wysokiej
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera E 14a
Pracownik dyżurujący: mgr Anna Tryngiel - Gać (Pracownia Nawadniania),

•    Doświadczenia z borówką amerykańską
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera E 16
Pracownik dyżurujący: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Witold Danelski, mgr Tomasz Golis (Zakład Odmianoznawstwa)

•    Kwatera wdrożeniowa z odmianami porzeczki czarnej hodowli IO do kombajnowego zbioru owoców – dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, dr Jacek Rabcewicz, mgr Adam Krawiec
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera A 9
Pracownik dyżurujący: dr hab. Stanisław Pluta,prof. IO (Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych)

Nasadzenie doświadczalne nowego gatunku rośliny jagodowej – świdośliwy (Amelanchier alnifolia)
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera B 1
Pracownik dyżurujący: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO (Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych)

•    Mniej znane rośliny sadownicze, o dużej wartości dla zdrowia człowieka
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera E 1; E 4
Pracownik dyżurujący: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Witold Danelski, mgr Tomasz Golis (Zakład Odmianoznawstwa)

•    Winnica Victoria
Lokalizacja: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, kwatera D 12
Pracownik dyżurujący: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Witold Danelski, mgr Tomasz Golis (Zakład Odmianoznawstwa)

Skierniewice (12.30-14.30)
•    Uprawa pomidora szklarniowego w nowych podłożach organicznych opracowanych na bazie węgla brunatnego i biowęgla – dr Jacek Dyśko, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski,
Lokalizacja: Szklarnia Doświadczalna, ul. Rybickiego 15/17, Skierniewice
Pracownik dyżurujący – dr Agnieszka Stępowska (Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych)

•    Wpływ nawozów roślinnych i roślinno-zwierzęcych na właściwości gleby oraz plonowanie i stan odżywienia roślin warzywnych – dr Agnieszka Stępowska, dr Jacek Dyśko, dr Kazimierz Felczyński, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, mgr Artur Kowalski, Lokalizacja: Mikropoletka , uprawa pora, kapusty i papryki, ul. Rybickiego 15/17, Skierniewice
Pracownik dyżurujący – dr Agnieszka Stępowska (Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych)
•    Wpływ zawartości azotu w pożywce na stan odżywienia roślin ogórka w uprawie bezglebowej, temat wykonywany w ramach programu wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Jacek Dyśko,
Lokalizacja – tunel foliowy, ul. Rybickiego 15/17, Skierniewice
Pracownik dyżurujący – dr Agnieszka Stępowska (Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych)
•    Wpływ fungicydów na ograniczanie rozwoju mączniaka prawdziwego (Oidium licopersici) na pomidorach – dr Anna Jarecka-Boncela, mgr Agnieszka Czajka, Lokalizacja – ul. Kościuszki 2, Skierniewice
Pracownicy dyżurujący – dr Anna Jarecka-Boncela, mgr Agnieszka Czajka (Zakład Fitopatologii)

Tytuły projektów badawczych, które będą prezentowane podczas trwania Dnia Otwartego w Dąbrowicach:
•    Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych eSAD (Dofinansowanie w ramach programu Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, wnioskodawca: INVENTIA Sp. z o.o., partner: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, prof. dr hab. Waldemar Treder, Pracownia Nawadniania)
•    Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleńBIOGLEBA (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dr hab. Urszula Smolińska, pracownik emerytowany, Anna Michalska, Jolanta Winciorek, Pracownia Mikrobiologii)

Zakład Agroinżynierii
•    Prezentacja rozsiewacza nawozów mineralnych do upraw rzędowych – dr inż. Jacek Rabcewicz (Pracownia Techniki Ogrodniczej)
•    Premiera 2-rzędowego opryskiwacza sadowniczego do ochrony krzewów jagodowych – efekt współpracy InHort i ZHP AGROLA – mgr Waldemar Świechowski (Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia)

Pracownicy udzielający konsultacji i poradnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach(godz. 12.00 ¬ 13.30):

•    prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, (Zakład Fitopatologii, sadownictwo),
•    dr Małgorzata Tartanus (Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami),
•    mgr Wojciech Piotrowski (Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami),
•    dr inż. Paweł Bielicki (Pracownia Szkółkarstwa)
•    dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO (Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych),
•    dr Krzysztof Klamkowski (Pracownia Nawadniania),
•    dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO (Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych),
•    dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO (Pracownia Rizosfery),
•    dr inż. Jacek Rabcewicz (Zakład Agroinżynierii),
•    dr inż. Paweł Konopacki (Zakład Agroinżynierii),
•    dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO (Zakład Odmianoznawstwa),
•    mgr Agnieszka Głowacka (Zakład Odmianoznawstwa),
•    prof. dr hab. Adam Wojdyła (Zakład Fitopatologii, warzywa/ozdobne),
•    dr Piotr Szafranek (Pracownia Grzybów Uprawnych).

Pracownicy udzielający konsultacji i poradnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach(godz. 13.30 ¬ 15.00:

•    dr Agata Broniarek-Niemiec, (Zakład Fitopatologii, sadownictwo),
•    mgr Marcin Pąśko (Pracownia Szkółkarstwa)
•    dr hab. Grażyna Soika, prof. IO (Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami),
•    mgr Michał Hołdaj (Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami),
•    dr Zbigniew Buler (Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych),
•    inż. Agnieszka Długosz (Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych),
•    dr Beata Sumorok (Pracownia Rizosfery),
•    mgr inż. Paweł Białkowski (Zakład Agroinżynierii),
•    mgr Waldemar Świechowski (Zakład Agroinżynierii),
•    mgr Witold Danelski (Zakład Odmianoznawstwa),
•    mgr Tomasz Golis (Zakład Odmianoznawstwa),
•    dr Magdalena Ptaszek (Zakład Fitopatologii, warzywa/ozdobne),
•    dr Joanna Szumigaj-Tarnowska(Pracownia Grzybów Uprawnych).

SPRZEDAŻ SADZONEK ŚWIDOŚLIWY(Dr Danuta Kucharska)


 

 
 

Czytaj informacje z miasta: Skierniewice

autor: Magda Grajnert


Dziennikarze z miasta: Skierniewice


Agata Wagner
tel.:
Paulina Grzesiewicz
tel.:
Magda Grajnert
tel.:
Strona główna
Gość dnia


 • gość dnia
  Mariusz Szadkowski, naczelnik wydziału Rewitalizacji UM Rawa ...


  gość popołudniowy
  kpt. Konrad Krupa, Oficer Prasowy KP PSP Rawa Mazowiecka
Materiały reporterskie

 • Nowy sprzęt dla OSP w powiecie rawskim

  Nowy Honorowy Obywatel Rawy Mazowieckiej
Partnerzy serwisu: Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Radio Victoria – rozgłośnia diecezji łowickiej. Powstała 25 marca 1995 roku. W roku 1998 została włączona do sieci rozgłośni katolickich „Plus” i przyjęła nazwę „Plus”. Radio rozpoczęło ekspansję, wybudowano nadajniki pokrywające swym sygnałem obszar od Łodzi po Warszawę – stąd slogan „między Łodzią a Warszawą”. W roku 2004 wystąpiła z sieci „Plus” i wróciła do pierwotnej nazwy. Siedziba stacji znajduje się w Łowiczu. Radio posiada studia terenowe w Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Żyrardowie oraz Skierniewicach.